Selecteer een pagina

Privacy Policy

Privacy verklaring

Jouw privacy is voor mij van groot belang. Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en ga zorgvuldig met je gegevens om. Ik doe er niets geks mee en zal ze ook niet verkopen omdat ik dat zelf ook niet wil. Ik draag er zorg voor dat de aan mij verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk en respectvol wordt behandeld en zal die informatie uitsluitend verwerken in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (voorheen Wet op de Privacy).

Door gebruik te maken van deze site, het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het materiaal en informatie, verklaar je kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en ga je akkoord met mijn privacy- en cookie beleid. Je gegevens worden nimmer aan derden verkocht en/of verstrekt.

Jij bent verantwoordelijk voor keuzes die je maakt op grond van de informatie op deze website alsmede voor het gebruik van die informatie. Je kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Welke gegevens kan ik verzamelen?

Als je mijn website bezoekt, gebeurt dit anoniem. Je kunt bijvoorbeeld informatie over mijn aanbod lezen of blogs. Met deze gegevens kan ik je niet identificeren. Zodra jij vrijwillig je e-mailadres verstrekt, verzamel ik je persoonsgegevens. Ik verwerk alleen gegevens die je aan mij hebt gedeeld of verstrekt. Deze gegevens kunnen omvatten:

 • Voornamen en achternaam
 • NAW-gegevens
 • e-mail adres
 • Telefoonnummer of mobiel nummer
 • Bedrijfsnaam
 • Website
 • BTW nummer
 • KvK nummer

De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact met je te kunnen opnemen als je het contactformulier hebt ingevuld. Ik tracht zoveel mogelijk om passende gegevens te vragen.

In sommige gevallen krijg je een follow-up mail waarvan je je altijd direct kunt afmelden via de uitschrijflink onder aan de mail. Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief of het ontvangen van de blogposts worden de gegevens uit de database verwijderd.

Waarom heb ik deze gegevens nodig?

Indien jij mij je e-mailadres of andere persoonsgegevens verstrekt, zal ik de gegevens enkel gebruiken voor het doel. Dit kan gaan over mijn nieuwsbrief, dan wel je vragen te beantwoorden via het contactformulier. Je bent uiteraard niet verplicht je persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat je bij mij een dienst afneemt. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je je persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van mijn diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. De gegevens heb ik nodig voor verschillende doeleinden, waaronder:

 • Je voornaam, achternaam en e-mail adres gebruik ik voor het toezenden van mijn nieuwsbrief. Dit doe ik met de gegevens die ik van jou hebben ontvangen.
 • Er bevindt zich altijd een afmeld link onder mijn nieuwsbrief, zodat je je direct kunt afmelden.
 • Je NAW gegevens, mobiel, e-mailadres, btw nummer, kvk nummer of bedrijfsnaam gebruik ik om een factuur of offerte te kunnen maken nadat jij je hebt aangemeld via het inschrijfformulier.
 • Indien jij je aanmeldt via het contactformulier, neem ik op jouw verzoek contact met je op of plan een kennismakingsgesprek in. Ik bewaar gegevens via het contactformulier niet en deze worden elke maand verwijderd.

Gegevens die ik wettelijk verplicht ben om te bewaren, sla ik op een externe harde schrijf op en deze gegevens worden na het wettelijke termijn gewist.

SSL certificaat

Ik maak gebruik van HTTPS, een beveiligde manier om data te versturen. De extra ‘S’ staat voor Secured. Op deze manier wordt de informatie versleuteld. Dit is te herkennen aan het groene slotje in de adresbalk van de browser.

Inhoud website

De inhoud van deze website, waaronder de teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij mij of mijn licentiegevers. Conform voorgenoemde rechten is het wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte websites of hyperlinks

Ik wil je laten weten dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door mij wordt onderzocht of geanalyseerd. Ik draag geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor jouw gemak. Ik ben niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Ik aanvaard dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Ik behoud me het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Bewaren van gegevens

Wanneer je je hebt afgemeld via de ‘afmeld link’ of een persoonlijk e-mail, zal ik je gegevens elke maand uit het systeem verwijderen. Gegevens inzake facturen en offertes bewaar ik tenminste zeven jaar. Ik voldoe hiermee aan mijn wettelijke verplichting. Daarna worden de gegevens verwijderd. Ik heb technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking door gegevens op te slaan op een externe harde schijf.

Rechten en plichten

Je hebt altijd het recht op inzage van je persoonsgegevens of het recht om je persoonsgegevens te wijzigen of rectificeren. Hiertoe kun je een schriftelijk verzoek doen tot inzage.

Geen aansprakelijkheid

Ik span me in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar geef geen garantie dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Ik kan evenmin, hoewel ik er naar zal streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijs ik jou erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Ik wijs uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.